Lägga till formler för Reporting Services

Contents
[ ]

För att lägga till Reporting Services-formler till tabelldatacellen, följ stegen nedan:

  • Välj tabelldatacellen och klickaInfoga formelverktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer (

todo:image_alt_text

).

todo:image_alt_text

  • Välj ”Datauppsättning” i den vänstra panelen, välj ”EmpSalesDetail” i mittenpanelen och dubbelklicka på ”Sum(EmpSalesDetail.OrderQuty)” i den högra panelen. Ett formeluttryck visas i den övre redigeringsrutan. KlickOK knappen för att infoga uttrycket i cellen.

todo:image_alt_text

  • Resultatet kommer att visas enligt följande.

Det infogade uttrycket

todo:image_alt_text

  • Upprepa stegen ovan för att lägga till formeln i kolumnen Försäljning, som visas i följande.

Formel läggs till i försäljningskolumnen

todo:image_alt_text