Inställning Rapportattribut

Contents
[ ]

För att ställa in attributen för en tabellerapport:

 1. Klicka på Ange attribut på verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer (

todo:image_alt_text

).

 1. Mata in rapportnamnet i dialogrutan.

  Ange rapportnamnet

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Nästa.

 2. Välj en omfattning för rapporten. Omfattningen börjar med den första cellen i tabellens datarad och slutar vid den sista cellen i sidfotsraden eller, om det inte finns några sidfötter, den sista cellen i gruppdataläget. Start- och slutcellernas index visas automatiskt i fältet Omfattning. Här inkluderar omfattningen celler från D4 till H8.

  Definiera rapportomfattningen

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Nästa för att fortsätta. Alla datasetens fält listas i vänster panel i dialogrutan.

 2. Välj fält för att gruppera datan efter.

  Välja fält för att gruppera data

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Nästa för att fortsätta.

 2. Välj fält för att sortera datan efter.

  Välja fält för att sortera data efter

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Nästa.

  En sammanfattning av rapporten visas. Rapportsammanfattning

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Slutför.