Lägga till tabellfötter

Contents
[ ]

För att lägga till tabellfötter:

  1. Välj fothämtningen för cellen, direkt till vänster om den första kolumnen i tabellen, men under dataraden för tabellgruppen (eller tabellraden om tabellen inte innehåller en tabellgrupp):

    Val av fothämtningen

todo:image_alt_text

  1. Klicka på Ange sidfot på verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer (

todo:image_alt_text

).

Satsen för sidfoten

todo:image_alt_text

  1. Lägg till data raden för sidfoten. Sidfotsdata rader kan innehålla statisk text, datamarkörer, Reporting Services formler och så vidare. Här har vi lagt till en sidfotsrad som innehåller en sammanfogad statisk textcell och en cell med en Reporting Services formel.

    Den färdiga sidfoten

todo:image_alt_text

Mer än en sidfotsdata rad är tillåten i en tabell.

En andra sidfotsrad

todo:image_alt_text