Lägga till globala variabler för rapporteringstjänster till rapport

Contents
[ ]

För att lägga till globala variabler i rapporter:

 1. Välj en cell.

  En vald cell

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Infoga formel på verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer (

todo:image_alt_text

).

 1. Välj Globals i vänster panel. Alla globala variabler listas till höger.

 2. Välj ReportName och dubbelklicka. Uttrycket visas i Redigera rutan högst upp.

  Val av en global variabel

todo:image_alt_text

 1. Klicka på OK för att avsluta. Cellen innehåller nu en markör för globala variabler.

  En markör för globala variabler i en cell

todo:image_alt_text