Modifiera Rapportattribut

Contents
[ ]

För att ändra attributen för en rapport:

  1. Klicka på Ändra attribut på Aspose.Cells.Report.Designer verktygsfältet (

todo:image_alt_text

). Tillgängliga rapporter listas i vänsterpanelen.

  1. Välj en rapport och klicka på Ändra.

    Val av rapport

todo:image_alt_text

  1. Ändra rapportens attribut.

    Ändra attributen

todo:image_alt_text

  1. Klicka på Slutför för att avsluta.