Lägger till tabellgrupp

Contents
[ ]

För att lägga till tabellgrupp, följ stegen nedan:

  1. Välj grupptaggcellen som finns till vänster om den första kolumnen i tabelldatakolumnen, under tabelldataraden, som visas i följande.

todo:image_alt_text

  1. Välj ”SalesOrderNumber” i rutanStäll in grupp kombinationsrutan för att ställa in gruppfältet.

todo:image_alt_text

Resultatet visas i det följande.

todo:image_alt_text

  1. Lägg till gruppdataraden enligt instruktionerna ovan. Gruppdatarad kan innehålla statisk text, datamarkörer, rapporttjänstformler och så vidare. I exemplet lägger vi till en grupprad som innehåller en sammanslagen statisk textcell och Reporting Services Formel-cell, som visas i följande.

todo:image_alt_text

  1. Mer än en gruppdatarad tillåts i en tabell. Vi kan lägga till en gruppdatarad igen, som visas i följande.

todo:image_alt_text