Lägg till PDF Bokmärken

Contents
[ ]

Se följande exempelkod för att ta reda på hur du lägger till PDF-bokmärken. Koden genererar en enkel arbetsbok, anger PDF-bokmärken med destinationsplatser och genererar PDF-filen.