Ignorera fel när du renderar Excel till PDF

Möjliga användningsscenarier

Ibland när du konverterar din Excel-fil till PDF uppstår fel eller undantag och konverteringsprocessen avslutas. Du kan ignorera alla sådana fel under konverteringsprocessen genom att användaPdfSaveOptions.ignore_errorfast egendom. På så sätt kommer konverteringsprocessen att slutföras smidigt utan att skapa några fel eller undantag, men dataförlust kan inträffa. Använd därför den här egenskapen endast om förlusten av data inte är kritisk för dig.

Ignorera fel när du renderar Excel till PDF

Följande kod laddarexempel på Excel-fil men exemplet på Excel-filen är felaktig och ger ett fel underkonvertering till PDF i 17.11 men eftersom vi använderPdfSaveOptions.ignore_erroregenskapen ger den inget fel. Dock enrundad röd pilliknande formsom visas i den här skärmdumpen är förlorad.

todo:image_alt_text

Exempelkod