Spara specificerade arbetsblad till PDF

Som standard, Aspose.Cells for Python via .NET spara allasynlig Kalkylblad i en arbetsbok till pdf-fil. Med**PdfSaveOptions.sheet_set** alternativet kan du spara specificerade kalkylblad till pdf-fil. t.ex. kan du spara aktivt kalkylblad till pdf, spara alla kalkylblad (både synliga och dolda kalkylblad) till pdf, spara anpassade flera kalkylblad till pdf.

Spara aktivt arbetsblad till PDF

Om du bara vill exportera aktivt ark till pdf kan du uppnå detta genom att godkänna**SheetSet.active** till**PdfSaveOptions.sheet_set** alternativ.

Arket Sheet2 är det aktiva arket för källfilenarkuppsättning-exempel.xlsx.

Spara alla arbetsblad till PDF

SheetSet.visible indikerar synliga ark i en arbetsbok, och**SheetSet.all** indikerar alla ark inklusive både synliga ark och dolda/osynliga ark i en arbetsbok. Om du vill exportera alla ark till pdf kan du bara passera**SheetSet.all** till**PdfSaveOptions.sheet_set** alternativ.

Källfilenarkuppsättning-exempel.xlsx innehåller alla fyra ark med dolt ark Sheet3.

Spara specificerade arbetsblad till PDF

Om du vill exportera önskade/anpassa flera ark till pdf kan du uppnå detta genom att skicka flera arkindex till**PdfSaveOptions.sheet_set** alternativ.