Anpassa alla kalkylbladskolumner på en PDF sida

Anpassa kalkylbladskolumner på enstaka PDF sida

PdfSaveOptions.all_columns_in_one_page_per_sheetser till att alla kolumner i ett kalkylblad renderas till en enda PDF-sida, även om rader kan utökas till flera sidor beroende på data i kalkylbladet.

Exempelkoden nedan visar hur du använderPdfSaveOptions.all_columns_in_one_page_per_sheetegenskap för att återge ett stort kalkylblad med 100 kolumner.