Skriv ut kommentarer samtidigt som du sparar till PDF

Skriv ut kommentarer samtidigt som du sparar till PDF

Följande exempelkod illustrerar hur du använderPrintCommentsTypeför att skriva ut kommentarer samtidigt som du sparar till PDF.