Säkra PDF Dokument

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Python via .NET tillhandahållerPdf Säkerhetsalternativför att arbeta med säkerhet. Du kan ställa in ägar- och användarlösenord medan du sparar till PDF. Ägarlösenordet eller användarlösenordet kommer att krävas för att öppna det krypterade PDF-dokumentet för visning.

  • Användarlösenordet kan vara null eller tom sträng, i detta fall kommer inget lösenord att krävas av användaren när PDF-dokumentet öppnas.
  • Att öppna dokumentet PDF med rätt ägarlösenord ger full åtkomst (utan några angivna åtkomstbegränsningar) till dokumentet.
  • Att öppna PDF-dokumentet med rätt användarlösenord (eller öppna ett dokument som inte har ett användarlösenord) tillåter begränsad åtkomst som de behörigheter som anges.

Exempelkoden nedan beskriver hur du säkrar PDF-filer med Aspose.Cells for Python via .NET.