Återge Office-tillägg medan du konverterar Excel till PDF

Möjliga användningsscenarier

Tidigare kunde Aspose.Cells for Python via .NET inte rendera Office-tillägg när Excel-filen sparas i formatet PDF. Nu Aspose.Cells for Python via .NET gör det bra. Du behöver inte använda någon speciell metod eller egenskap för att rendera Office-tillägg i utdata PDF. Spara bara din Excel-fil i formatet PDF så renderar den Office-tillägg.

Återge Office-tillägg medan du konverterar Excel till PDF

Följande exempelkod spararexempel på Excel-fil som innehåller Office-tilläggen. Vänligen seutgång PDF genererad med den tidigare versionen, dvs. 17.11 och denutgång PDF genererad med nyare version dvs 17.12 och framåt. Den tidigare versionens utdata PDF är tom men den nyare versionens utdata PDF visar Office-tillägget.

Exempelkod