Återge Unicode-tilläggstecken i utdata PDF med Aspose.Cells for Python via .NET

Återge Unicode-tilläggstecken i utdata PDF med Aspose.Cells for Python via .NET

Följande skärmdump visar hur Aspose.Cells for Python via .NET återgavsource excel-fil in iutgång PDF. Som du kan se har alla tre tilläggstecken i Unicode renderats på exakt samma sätt som Microsoft Excel.

todo:image_alt_text

Exempelkod

Du kan använda den här exempelkoden för att konverterasource excel-fil in iutgång PDF.