Lägg till PDF bokmärken med namngivna destinationer

Möjliga användningsscenarier

Namngivna destinationer är speciella typer av bokmärken eller länkar i PDF som inte är beroende av PDF-sidor. Det betyder att om sidor läggs till eller tas bort från PDF kan bokmärken bli ogiltiga men namngivna destinationer förblir intakta. För att skapa namngiven destination, ställ inPdfBookmarkEntry.destination_namefast egendom.

Lägg till PDF bokmärken med namngivna destinationer

Se följande exempelkod, desskäll Excel-fil , och dessutgång PDF fil. Skärmdumpen visar bokmärkena och namngivna destinationer inuti utgången PDF. Skärmdumpen beskriver också hur du visar namngivna destinationer och att du behöver en professionell version av Acrobat Reader.

todo:image_alt_text

Exempelkod