Konvertera XLSX-fil till PDF-format

Konvertera Excel till PDF

Det här exemplet använder en Excel-fil (SampleInput.xlsx) som mall. Arbetsboken innehåller arbetsblad med diagram och bild. Varje kalkylblad innehåller olika typer av format som använder typsnitt, attribut, färger, skuggningseffekter och ramar. Det finns ett kolumndiagram på det första kalkylbladet och en bild på det sista.

Excel-mallen

Mallfilen har tre kalkylblad, inklusive diagram och bild som media. Det första kalkylbladet har diagram och det sista kalkylbladet har en bild som visas nedan i skärmbilderna.

todo:image_alt_text todo:image_alt_text
Det första arbetsbladet**(Försäljningsprognos)** Det andra arbetsbladet**(Försäljningsrapport)**
todo:image_alt_text todo:image_alt_text
Det tredje arbetsbladet**(Datainmatning)** Det sista arbetsbladet**(Bild)**

Konverteringsprocess

Resultat

När ovanstående kod har körts skapas en PDF-fil i mappen Filer i din programkatalog. Följande skärmdumpar visar PDF-sidorna. Observera att sidhuvuden och sidfötter också finns kvar i utdatafilen PDF.

todo:image_alt_text todo:image_alt_text
Det första arbetsbladet**(Försäljningsprognos)** Det andra arbetsbladet**(Försäljningsrapport)**
todo:image_alt_text todo:image_alt_text
Det tredje arbetsbladet**(Datainmatning)** Det sista arbetsbladet**(Bild)**