Konvertera Excel-fil till PDF-format som är kompatibelt med PDFA-1a

Möjliga användningsscenarier

PDF/A är en unik smak av PDF designad för långtidsbevarande av dokument. PDF/A är en ISO-standardiserad version av Portable Document Format (PDF) som är ett arkivformat på PDF som bäddar in alla teckensnitt som används i dokumentet i filen PDF. PDF/A skiljer sig från PDF genom att förbjuda funktioner, såsom teckensnittslänkning (i motsats till teckensnittsinbäddning) och kryptering. Aspose.Cells for Python via .NET gör att du kan spara Excel-filerna till PDF/A-kompatibla PDF-filer (både PdfA1a och PdfA1b stöds). Det här avsnittet beskriver hur du sparar Excel-arbetsboken i PDF/A-kompatibel (PdfA1a) PDF-fil.

Konvertera Excel-fil till PDF Format Kompatibel med PDFA-1a

Utvecklare kan använda**PdfSaveOptions**klass för att ställa in olika attribut för konverteringen. Ställa in olika egenskaper för**PdfSaveOptions**klass ger dig kontroll över utskrifts-, teckensnitts-, säkerhets- och komprimeringsinställningar för utdata PDF. Den viktigaste egenskapen är**PdfSaveOptions.compliance**som gör att du kan spara Excel-filerna till PDF/A-kompatibla PDF-filer.

Följande exempelkod förklarar hur du konverterar en Excel-fil till PDF-format som är kompatibelt med PDFA-1a. Vänligen se denutgång PDF samt skärmdumpen som referens.

Skärmdump

todo:image_alt_text

Exempelkod