Autopassa kolumner och rader när HTML laddas i arbetsboken

Möjliga användningsscenarier

Du kan automatiskt anpassa kolumner och rader medan du laddar din HTML-fil inuti Workbook-objektet. Vänligen ställ in**HtmlLoadOptions.AutoFitColsAndRows** egendom till**Sann**för detta ändamål.

Autopassa kolumner och rader när HTML laddas i arbetsboken

Följande exempelkod läser först in exemplet HTML i arbetsboken utan några laddningsalternativ och sparar det i formatet XLSX. Den laddar sedan återigen provet HTML i arbetsboken men den här gången laddar den HTML efter att ha ställt in**HtmlLoadOptions.AutoFitColsAndRows** egendom till**Sann**och sparar den i XLSX-format. Ladda ner båda utdata Excel-filerna, dvsUtdata Excel-fil utan AutoFitColsAndRows ochUtdata Excel-fil med AutoFitColsAndRows . Följande skärmdump visar effekten av**HtmlLoadOptions.AutoFitColsAndRows**egenskap på båda utdata Excel-filerna.

todo:image_alt_text

Exempelkod