Prefix tabellelementstilar med egenskapen HtmlSaveOptions.TableCssId

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Cells låter dig prefixa tabellelementstilar medHtmlSaveOptions.TableCssIdfast egendom. Anta att du ställer in den här egenskapen med något värde somMyTest_TableCssId, då hittar du tabellelementstilar som visas nedan

 table#MyTest_TableCssId

# MyTest_TableCssId tr

# MyTest_TableCssId col

# MyTest_TableCssId br

etc.

Följande skärmdump visar effekten av att användaHtmlSaveOptions.TableCssIdfastighet på utgång HTML.

todo:image_alt_text

Prefix tabellelementstilar med egenskapen HtmlSaveOptions.TableCssId

Följande exempelkod visar hur du använderHtmlSaveOptions.TableCssId fast egendom. Vänligen kontrollerautgång HTML genereras av koden för en referens.

Exempelkod