Ange hur strängen ska korsas i utdata HTML med HtmlCrossType

Möjliga användningsscenarier

När cellen innehåller text eller sträng men den är större än cellens bredd, svämmar strängen över om nästa cell i nästa kolumn är null eller tom. När du sparar din Excel-fil i HTML kan du kontrollera detta överflöde genom att ange korstypen med hjälp avHtmlCrossType uppräkning. Den har följande värden

  • HtmlCrossType.Default: Visa som MS Excel, beror på nästa cell. Om nästa cell är null kommer strängen att korsas eller trunkeras.

  • HtmlCrossType.MSExport: Visa strängen som MS Excel som exporterar HTML.

  • HtmlCrossType.Cross: Visa HTML korssträng, prestandan för att skapa stora HTML-filer kommer att vara mer än tio gånger snabbare än att ställa in värdet på Default eller FitToCell.

  • HtmlCrossType.FitToCell: Visar endast strängen inom cellens bredd.

Ange hur strängen ska korsas i utdata HTML med HtmlCrossType

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil och sparar den till HTML-format genom att ange olikaHtmlCrossType . Vänligen ladda nermata ut HTMLs genereras med denna kod. Exemplet i Excel-filen innehåller bilden kantad med röd färg som visas i den här skärmdumpen som visar effekten avHtmlCrossType värden på utgång HTML.

todo:image_alt_text

Exempelkod