Exportera liknande kantstil när kantstil inte stöds av webbläsare

Möjliga användningsscenarier

Microsoft Excel stöder någon typ av streckade kanter som inte stöds av webbläsare. När du konverterar en sådan Excel-fil till HTML med Aspose.Cells tas sådana gränser bort. Aspose.Cells kan dock också stödja att visa sådana gränser medHtmlSaveOptions.ExportSimilarBorderStyle fast egendom. Vänligen ställ in dess värde somSannoch de ostödda gränserna kommer också att exporteras till filen HTML.

Exportera liknande kantstil när kantstil inte stöds av webbläsare

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil som innehåller några gränser som inte stöds som visas i följande skärmdump. Skärmdumpen illustrerar ytterligare effekten avHtmlSaveOptions.ExportSimilarBorderStyleegendom inutiutgång HTML.

todo:image_alt_text

Exempelkod