Förhindra export av dolt kalkylbladsinnehåll när du sparar till HTML

Contents
[ ]

Aspose.Cells tillhandahållerHtmlSaveOptions.ExportHiddenWorksheet fast egendom. Som standard är den inställd påSann och dolda kalkylblad exporteras till HTML. Om du ställer in detfalsk, Aspose.Cells kommer inte att exportera dolt kalkylbladsinnehåll.