Hur man konverterar HTML till PDF

Översikt

Aspose.Cells är en professionell lösning som låter dig generera PDF-filer från webbsidor och rå HTML-kod i dina applikationer.

Den här artikeln förklarar hurkonvertera HTML till PDF. Den täcker följande ämnen.

HTML till PDF Konvertering i .NET

Hur konverterar man HTML till PDF? MedAspose.Cells for .NET bibliotek, kan du enkelt konvertera HTML till PDF programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer.

C# Konvertera HTML till PDF

Följande C#-kodexempel visar hur man konverterar ett HTML-dokument till ett PDF medAspose.Cells for .NET.

  1. Skapa en instans avHtmlLoadOptions klass.
  2. InitieraArbetsbok objekt.
  3. Spara utdata PDF dokument genom att anropa Workbook.Save() metoden.

Försök att konvertera HTML till PDF online

Aspose.Cells for .NET presenterar dig gratisapplikation online“HTML till PDF”, där du kan försöka undersöka funktionaliteten och kvaliteten det fungerar.