Återge övertoningsfyllning för WordArt medan du konverterar kalkylblad till HTML

Möjliga användningsscenarier

Före Aspose.Cells 17.1, återgav Aspose.Cells inte övertoningsfyllning av ordkonsten när Excel-filen konverterades till HTML-format. Sedan släppet av Aspose.Cells 17.1 stöds wordart-gradientfyllning. Följande skärmdump jämför effekten på gradientfyllningen genom att konvertera excel-filen med Aspose.Cells 17.1 och den äldre versionen.

todo:image_alt_text

Gör övertoningsfyllning för WordArt medan kalkylblad konverteras till HTML

Följande exempelkod konverterarsource excel-fil in iutgång HTML format. Källexcel-filen innehåller ett word art-objekt med gradientfyllning som visas i skärmdumpen ovan.

Exempelkod