Exportera dokumentarbetsbok och kalkylbladsegenskaper i Excel till HTML konvertering

Möjliga användningsscenarier

När Microsoft Excel-fil exporteras till HTML med Microsoft Excel eller Aspose.Cells, exporterar den också olika typer av dokument-, arbetsbok- och kalkylbladsegenskaper som visas i följande skärmdump. Du kan undvika att exportera dessa egenskaper genom att ställa inHtmlSaveOptions.ExportDocumentPropertiesHtmlSaveOptions.ExportWorkbookPropertiesochHtmlSaveOptions.ExportWorksheetProperties somfalsk . Standardvärdet för dessa egenskaper ärSann. Följande skärmdump visar hur dessa egenskaper ser ut i exporterade HTML.

todo:image_alt_text

Exportera dokument, arbetsbok och kalkylbladsegenskaper i Excel till HTML konvertering

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil och konverterar den till HTML och exporterar inte egenskaperna Dokument, Arbetsbok och Arbetsblad iutgång HTML.

Exempelkod