Exportera utskriftsområde till HTML

Möjliga användningsscenarier

Detta är ett vanligt scenario där vi endast behöver exportera utskriftsområdet, dvs valt cellområde istället för hela arket till HTML. Den här funktionen är redan tillgänglig för PDF-rendering, men nu kan du utföra denna uppgift för HTML också. Ställ först in utskriftsområdet i sidinställningarna i kalkylbladet. Använd senareHtmlSaveOptions.ExportPrintAreaOnly flagga för att endast exportera valt område.

Exempelkod

Följande exempelkod läser in en arbetsbok och exporterar sedan utskriftsområdet till HTML. Exempelfil för att testa den här funktionen kan laddas ner från följande länk:

sampleInlineCharts.xlsx