Döljer överlagrat innehåll med CrossHideRight samtidigt som du sparar till HTML

Möjliga användningsscenarier

När du sparar din Excel-fil till HTML kan du ange olika korstyper för cellsträngar. Som standard genererar Aspose.Cells HTML enligt Microsoft Excel men när du ändrar korstypen tillCrossHideRight, då döljer den alla strängar på höger sida av cellen som är överlagrade eller överlappar med cellsträngen.

Döljer överlagrat innehåll med CrossHideRight medan du sparar till HTML

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil och sparar den tillutgång HTML efter att ha ställt inHtmlSaveOptions.HtmlCrossStringTypesomCrossHideRight. Skärmdumpen förklarar hurCrossHideRightpåverkar utgången HTML från standardutgången.

todo:image_alt_text

Exempelkod