Konvertera Excel till HTML med verktygstips

Konvertera Excel till HTML med verktygstips

Det kan finnas fall där texten klipps av i den genererade HTML och du vill visa hela texten som ett verktygstips på hovringshändelsen. Aspose.Cells stöder detta genom att tillhandahålla**HtmlSaveOptions.AddTooltipText** fast egendom. Ställa in**HtmlSaveOptions.AddTooltipText** egendom till**Sann** kommer att lägga till hela texten som ett verktygstips i den genererade HTML.

Följande bild visar verktygstipset i den genererade HTML-filen.

todo:image_alt_text

Följande kodexempel laddarsource excel-fil och genererarutgång HTML fil med verktygstipset.

Exempelkod