Exportera arbetsblad CSS separat i utdata HTML

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Cells tillhandahåller funktionen för att exportera kalkylblads-CSS separat när du konverterar din Excel-fil till HTML. AnvändHtmlSaveOptions.ExportWorksheetCSSSeparat egendom för detta ändamål och ställa den tillSann samtidigt som du sparar Excel-fil i formatet HTML.

Exportera arbetsblad CSS separat i utdata HTML

Följande exempelkod skapar en Excel-fil, lägger till lite text i cellenB5 iRödfärg och sparar den sedan i HTML-format med hjälp avHtmlSaveOptions.ExportWorksheetCSSSeparat fast egendom. Vänligen seutgång HTML genereras av koden för referens. Du kommer hittastilark.cssinuti den som ett resultat av exempelkoden.

Exempelkod

Exportera arbetsbok för ett ark till HTML

När en arbetsbok med flera ark konverteras till HTML med Aspose.Cells, skapas en HTML-fil tillsammans med en mapp som innehåller CSS och flera HTML-filer. När denna HTML-fil öppnas i webbläsaren är flikarna synliga. Samma beteende krävs för en arbetsbok med enstaka kalkylblad när den konverteras till HTML. Tidigare skapades ingen separat mapp för enstaka arbetsböcker och endast HTML-filen skapades. Sådan HTML-fil visar inte flik när den öppnas i webbläsaren. MS Excel skapar en korrekt mapp och HTML för ett enda ark också, och därför implementeras samma beteende med Aspose.Cells API:er. Exempelfilen kan laddas ner från följande länk för användning i exempelkoden nedan:

sampleSingleSheet.xlsx

Exempelkod