Exportera DataBar, ColorScale och IconSet villkorlig formatering medan Excel till HTML konverterar

Exportera DataBar, ColorScale och IconSet villkorlig formatering medan Excel till HTML konverterar

Följande skärmdump visarexempel på excel-fil med DataBar, ColorScale och IconSet Conditional Formatting. Du kan ladda nerexempel på excel-fil från den angivna länken.

todo:image_alt_text

Följande skärmdump visar Aspose.Cells-utdatafilen HTML som visar DataBar, ColorScale och IconSet Conditional Formatting. Som du kan se ser det precis ut somexempel på excel-fil.

todo:image_alt_text

Exempelkod

Följande exempelkod konverterar exemplet i Excel-filen till HTML, vilket bara är normaltExcel till HTML konvertering.