Känn igen självstängande taggar

Contents
[ ]

HTML kan ha olika taggformatering för tomma taggar som <td></td> eller <td/>. Aspose.Cells stöder båda dessa format nu medan det tidigare bara stödde <td></td> gillar taggar. Denna funktion kan testas genom att konvertera den bifogade exempelfilen HTML till Excel-fil. Exempelfilen HTML och Excel-utdatafilen kan laddas ner från följande länkar för testning.

sampleSelfClosingTags.html

outsampleSelfClosingTags.xlsx

Exempelkod