Inaktivera Downlevel Revealed Comments medan du sparar till HTML

Möjliga användningsscenarier

När du sparar din Excel-fil till HTML avslöjar Aspose.Cells Downlevel Conditional Comments. Dessa villkorliga kommentarer är mestadels relevanta för äldre versioner av Internet Explorer och är irrelevanta för moderna webbläsare. Du kan läsa om dem i detalj på följande länk.

Aspose.Cells låter dig eliminera dessa avslöjade kommentarer på nednivå genom att ställa inHtmlSaveOptions.DisableDownlevelRevealedComments egendom tillSann.

Inaktivera Downlevel Revealed Comments medan du sparar till HTML

Följande exempelkod visar användningen avHtmlSaveOptions.DisableDownlevelRevealedComments fast egendom. Skärmdumpen visar effekten av den här egenskapen när den inte är inställd på sant. Vänligen ladda nerexempel på Excel-fil används i den här koden ochutgång HTML genereras av den för en referens.

todo:image_alt_text

Exempelkod