Ställ in standardteckensnitt under rendering av kalkylark till HTML

Ställ in standardteckensnitt under rendering av kalkylark till HTML

Följande exempelkod skapar en arbetsbok och lägger till lite text i cell B4 i det första kalkylbladet och ställer in dess teckensnitt till något okänt/icke-existerande teckensnitt. Sedan sparar den arbetsboken i HTML genom att ställa in olika standardtypsnittsnamn som Courier New, Arial, Times New Roman, etc.

Skärmdumpen visar effekten av att ställa in olika standardtypsnittsnamn viaHtmlSaveOptions.DefaultFontNamefast egendom.

todo:image_alt_text

Koden genererarutgång HTML fil med Courier New , denutgång HTML med Arial , och denutgång HTML fil med Times New Roman.

Exempelkod