Konvertera Excel till HTML med rubriker

Konvertera Excel till HTML med rubriker

Aspose.Cells ger möjlighet att exportera rubriker samtidigt som Excel konverteras till HTML. För detta kan du ställa inHtmlSaveOptions.ExportHeadings egendom tillSann. Standardvärdet förHtmlSaveOptions.ExportHeadings egendom ärfalsk. Följande bild visar utdatafilen som genereras av följande kod.

todo:image_alt_text

Exempelkod